Fotoatlas - galerie nejnovějších příspěvků

No řekněte - není náš mikroregion krásný?

Toto jsou nejnovější přírůstky do našeho atlasu:

Ročník 2021

dymnivka dutá
pumpava obecná
pumpava obecná
hledíček menší
zvonek řepkovitý
lípa velkolistá
lípa srdčitá
juka vláknitá
zlatohlávek zlatý
moucha domácí
babočka admirál
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
katalpa trubačovitá
ostrožka stračka
orsej jarní
cesmína ostrolistá
šafrán jarní
talovín zimní
ropucha zelená
pes domácí
hrdlička divoká
hrdlička divoká
žluna zelená
žluna zelená
bojínek luční
bojínek luční
roháček kozlík
plícník skvrnitý
plícník skvrnitý
pes domácí
ropucha zelená
koniklec
konopka obecná
konopka obecná

Stránky