Atlas přírody 2020 - úvodní informace

Letošní jaro je zvláštní.

Nechodíme do školy, učíme se doma sami, ale přitom se nám za okny probouzí nové jaro. Všimli jste si, kolik krásy je v každém novém zeleném lístku, v každém broučkovi, každém poupátku? Začínají rozkvétat kytky, létat hmyzáčci.... Bylo by škoda si to nechat “uletět”.

 

Letošní ročník Záhoran očima dětí 2020 je zaměřený na přírodu našeho mikroregionu Záhoran. Budeme si všímat přírody jako celku (ekosystémů), jednotlivých rostlin, živočichů a dalších organismů, které tu s námi žijí, a klidně i jejich detailů (například pupenů, semen, plodů apod.). 

Výsledkem letošního Záhoranu očima dětí bude atlas naší přírody s nejkrásnějšími objevy z naší přírody.

 

Zapojení fotografové získají kladné ohodnocení do přírodopisu a přírodovědy, kterou si teď v lavicích moc neužijí, ale o to více ji mohou poznávat v naší přírodě na dvorku, zahradě i za humny…

Všichni budeme obohaceni objevováním a poznáváním přírody kolem nás. (Pokud nebude vyhlášen zákaz vycházení.)

 

>> Chci vložit svůj příspěvek <<

 

 

Záhoran očima dětí opět připravuje ZŠ a MŠ Všechovice ve spolupráci se  ZŠ a MŠ Opatovice a mikroregionem Záhoran.
Akce probíhá za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2020.

 

Další informace najdete zde:

Pravidla pro vkládání příspěvků

Hodnocení příspěvků

 

     mikroregion Záhoran

 

ZŠ a MŠ Všechovice

    

                ZŠ a MŠ Opatovice