Zvláště chráněné druhy živočichů

V příspěvcích se objevily tyto zvláště chráněné druhy:

ohrožený druh

čáp bílý
čáp bílý
čáp bílý
čmelák luční
čmelák polní
majka obecná
majka obecná
majka obecná
majka obecná
ropucha obecná
ropucha obecná
ropucha obecná
střevlík Ullrichův
střevlík Ullrichův
střevlík Ullrichův
střevlík Ullrichův
ťuhýk obecný
užovka obojková
užovka obojková
užovka obojková
veverka obecná
veverka obecná
veverka obecná
veverka obecná
vlaštovka obecná
vlaštovka obecná
vlaštovka obecná

silně ohrožený druh

dudek chocholatý
dudek chocholatý
dudek chocholatý
dudek chocholatý
dudek chocholatý
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ještěrka obecná
ropucha zelená
ropucha zelená
ropucha zelená
ropucha zelená
ropucha zelená
rosnička zelená
rosnička zelená

kriticky ohrožený druh

rak říční
rak říční
rak říční