Rejstřík ekosystémů

h...

hmyzí domeček

l...

les

louka

m...

mlýnský náhon

o...

okolí potoka

p...

pařez vrby

pole

pole s remízkem

polní cesta

potok

předzahrádka

přehrada

r...

rybník

s...

skalka

skleník

strniště po pšenici

t...

tůň lesní

tůň v potoce

v...

vesnice

z...

zemědělská krajina