hvězdnatec zubatý

zod2021-1669.jpg
Hacquetia epipactis
krytosemenné - vyšší dvouděložné - miříkovité
Horní Újezd
u školky
Mikroregion Záhoran: 
ano
18. 4. 2020

V ČR roste jako vlhkomilný a stínomilný druh v listnatých lesích, v době svého časného jarního kvetení však obvykle kvete ještě na plném slunci.

Vzhledem k nemnohým a stále méně početným místům výskytu je Červeným seznamem cévnatých rostlin České republiky hvězdnatec zubatý zařazen do skupiny potenciálně ohrožených druhů (C4a).

Hradilová Eliška

Bodování

za kvalitu fotografie: 18 bodů
za doprovodné informace: 20 bodů
(body byly uděleny před opravami textů)
celkem: 46 bodů