Hodnocení příspěvků

Vložené příspěvky budou hodnoceny a bodovány podle několika kritérií:

  • body za umělecký dojem: 0-20 bodů (kompozice snímku, ostrost a vhodné osvětlení objektu, zřetelnost určovacích znaků, krása na první pohled)
  • body za určení druhu: 0-10 bodů (české jméno druhu 8 bodů, vědecké jméno druhu 2 body)
  • body za zařazení do systému: 0-5 bodů
  • body za popis: 0-5 bodů 
  • body za výjimečnost: 0-10 bodů

První příspěvek daného druhu a dané části organismu získá nejvíc bodů za výjimečnost, každý další o dva body méně. Například první větvička smrku ztepilého získá 10 bodů, druhá větvička smrku jen 8 bodů, každá další větvička smrku ztepilého získá o 2 body méně za výjimečnost.

Záporné body se neudělují :-)

Příspěvky učitelů bodované nejsou.

 

Příspěvky budou ohodnoceny během kontroly a přípravy ke zveřejnění. 

Reklamace k hodnocení se nepřijímají, protože každý zveřejněný příspěvek mohl projít úpravami, které odstranily nyní již neviditelné chyby uvedené autorem při vkládání příspěvku.

 

 

Na podzim proběhne tradiční vyhlášení autorů nejlepších fotografií a autorů, kteří svými příspěvky získají nejvíc bodů. 
Věkové kategorie budou teprve upřesněny. 
Nejlepším autorům budou předány ceny sponzorů letošního ročníku Záhoran očima dětí.