Informace o kalendáři pro rok 2020

Mikroregion Záhoran ve spolupráci se základními školami připravuje kalendář pro rok 2020.
Kalendář bude týdenní, stolní, s obrázky a místem pro poznámky.

Do 20. září 2019 probíhá sběr fotografií a obrázků pro tento kalendář. Autory příspěvků do kalendáře mohou být žáci základních škol, kteří bydlí v obcích mikroregionu Záhoran.

Příspěvky
Do kalendáře budou vybrány nejlepší obrázky a fotografie zobrazující obce a přírodu mikroregionu Záhoran.
Příspěvky musí být původní, tj. autorem obrázku nebo fotografie musí být žák, uvedený jako autor příspěvku.
Fotografie (obrázek) nemusí být nutně pořízena během roku 2019, ale musí odpovídat současnému stavu. (Např. na fotografii nemůže být dům, který má v současnosti již jinou barvu fasády, ale může tam být květinový záhon nebo zasněžená krajina, která vypadá každý rok stejně.)

GDPR
Na obrázcích nesmí být objekty nevyhovující zásadám GDPR (např. identifikovatelné obličeje, registrační značky aut,..).
Žáci si ve škole vyzvednou formulář, ve kterém zákonní zástupci potvrdí souhlas s publikováním příspěvků v kalendáři, s uvedením jména, ročníku autora. Současně bude vyjádřen souhlas s využitím příspěvku pro účely mikroregionu Záhoran a obce.

Odměny
Autoři všech příspěvků obdrží od mikroregionu Záhoran drobnou odměnu. Autoři příspěvků publikovaných v kalendáři obdrží zvláštní odměnu a jeden výtisk kalendáře zdarma.

Další informace
Pro další informace kontaktujte:
manažerku mikroregionu Záhoran Pavlu Krbálkovou, tel.: 774 152 215, email: pavla.krbalkova@zahoran.cz
realizátora kalendáře Pavla Papežíka, email: pavel.papezik@zsvsechovice.cz

 

>> Chci vložit svůj příspěvek do kalendáře